Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Codul Fiscal 2021 actualizat

CAP. I - Definiţii (art. 265 - art. 267)

ART. 265 - Definiţia taxei pe valoarea adăugată
Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.

ART. 266 - Semnificaţia unor termeni şi expresii
(1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. achiziţie reprezintă bunurile şi ...

ART. 267 - Aplicare teritorială
Aplicare teritorială(1) În sensul prezentului titlu:a) Uniunea Europeană şi teritoriul Uniunii Europene înseamnă teritoriile statelor ...

Vezi toate articolele: CAP. I - Definiţii (art. 265 - art. 267)


CAP. II - Operaţiuni impozabile (Art. 268)

ART. 268 - Operaţiuni impozabile
(1) Din punctul de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) ...

Vezi toate articolele: CAP. II - Operaţiuni impozabile (Art. 268)


CAP. III - Persoane impozabile (art. 269)

ART. 269 - Persoane impozabile şi activitatea economică
(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice ...

Vezi toate articolele: CAP. III - Persoane impozabile (art. 269)


CAP. IV - Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei (art. 270 - art. 274)

ART. 270 - Livrarea de bunuri
(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.(1^1) Nu este considerat livrare de bunuri ...

ART. 270^1
Stocuri la dispoziţia clientului(1) Transferul de către o persoană impozabilă de bunuri care fac parte din activele activităţii sale economice ...

ART. 271 - Prestarea de servicii
(1) Se consideră prestare de servicii orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri, aşa cum este definită la art. 270.(2) Atunci când ...

Vezi toate articolele: CAP. IV - Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei (art. 270 - art. 274)


CAP. V - Locul operaţiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei(art. 275 - art. 279)

ART. 275 - Locul livrării de bunuri
Locul livrării de bunuri(1) Se consideră a fi locul livrării de bunuri:a) locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe ...

ART. 276 - Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri
(1) Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie ...

ART. 277 - Locul importului de bunuri
(1) Locul importului de bunuri se consideră pe teritoriul statului membru în care se află bunurile când intră pe teritoriul european.(2) ...

Vezi toate articolele: CAP. V - Locul operaţiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei(art. 275 - art. 279)


CAP. VI - Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată (art. 280 - art. 285)

ART. 280 - Faptul generator şi exigibilitatea - definiţii
(1) Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.(2) Exigibilitatea taxei ...

ART. 281 - Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul ...

ART. 282 - Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii
1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei ...

Vezi toate articolele: CAP. VI - Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată (art. 280 - art. 285)


CAP. VII - Baza de impozitare (art. 286 - art. 290)

ART. 286 - Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din:a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât ...

ART. 287 - Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:a) în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de ...

ART. 288 - Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare
(1) Pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileşte pe baza aceloraşi elemente utilizate conform art. 286 pentru ...

Vezi toate articolele: CAP. VII - Baza de impozitare (art. 286 - art. 290)


CAP. VIII - Cotele de taxă (art. 291)

ART. 291 - Cotele
(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor ...

Vezi toate articolele: CAP. VIII - Cotele de taxă (art. 291)


CAP. IX - Operaţiuni scutite de taxă (art. 292 - art. 296)

ART. 292 - Scutiri pentru anumite activităţi de interes general şi scutiri pentru alte activităţi
(1) Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:a) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate ...

ART. 293 - Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare
(1) Sunt scutite de taxă:a) importul şi achiziţia intracomunitară de bunuri a căror livrare în România este în orice situaţie ...

ART. 294 - Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar
Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar(1) Sunt ...

Vezi toate articolele: CAP. IX - Operaţiuni scutite de taxă (art. 292 - art. 296)


CAP. X - Regimul deducerilor (art. 297 - art. 306)

ART. 297 - Sfera de aplicare a dreptului de deducere
(1) Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei.(2) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană ...

ART. 298 - Limitări speciale ale dreptului de deducere
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 297 se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, ...

ART. 299 - Condiţii de exercitare a dreptului de deducere
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) pentru taxa ...

Vezi toate articolele: CAP. X - Regimul deducerilor (art. 297 - art. 306)


CAP. XI - Persoanele obligate la plata taxei (art. 307 - art. 309)

ART. 307 - Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România
(1) Persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată, dacă aceasta este datorată în conformitate cu prevederile prezentului titlu, este ...

ART. 308 - Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare
(1) Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei.(2) ...

ART. 309 - Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri
Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxării, conform prezentului titlu, este obligaţia importatorului.c

Vezi toate articolele: CAP. XI - Persoanele obligate la plata taxei (art. 307 - art. 309)


CAP. XII - Regimuri speciale (art. 310 - art. 315)

ART. 310 - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau ...

ART. 311 - Regimul special pentru agenţiile de turism
(1) În sensul aplicării prezentului articol, prin agenţie de turism se înţelege orice persoană care în nume propriu sau în ...

ART. 312 - Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi
(1) În sensul prezentului articol:a) operele de artă reprezintă:1. tablouri, colaje şi plachete decorative similare, picturi şi desene, ...

Vezi toate articolele: CAP. XII - Regimuri speciale (art. 310 - art. 315)


CAP. XIII - Obligaţii (art. 316 - art. 329)

ART. 316 - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
(1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate ...

ART. 317 - Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii
(1) Are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:a) persoana impozabilă care are sediul ...

ART. 318 - Prevederi generale referitoare la înregistrare
(1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 316 şi 317, are prefixul RO, conform Standardului internaţional ISO 3166 ...

Vezi toate articolele: CAP. XIII - Obligaţii (art. 316 - art. 329)


CAP. XIV - Dispoziţii comune (art. 330 - art. 331)

ART. 330 - Corectarea facturilor
(1) Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:a) în ...

ART. 331 - Măsuri de simplificare
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul ...

Vezi toate articolele: CAP. XIV - Dispoziţii comune (art. 330 - art. 331)


CAP. XV - Dispoziţii tranzitorii (art. 332 - art. 334)

ART. 332 - Dispoziţii tranzitorii în contextul aderării României la Uniunea Europeană
(1) În aplicarea alin. (2)-(14):a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerată ca fiind construit/construită înainte ...

ART. 333 - Operaţiuni efectuate înainte şi de la data aderării
(1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile au fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prevăzute la art. 295 ...

ART. 334 - Directive transpuse
Prezentul titlu transpune Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea ...

Vezi toate articolele: CAP. XV - Dispoziţii tranzitorii (art. 332 - art. 334)