Codul Fiscal 2018 actualizat

Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxării, conform prezentului titlu, este obligaţia importatorului.c

TITLUL VII - Taxa pe valoarea adaugata - art. 265 - art. 334