Codul Fiscal 2018 actualizat

(1) Accizele armonizate sunt venituri datorate la bugetul statului şi care se colectează conform prevederilor prezentului capitol.
(2) Accizele armonizate, denumite în continuare accize, sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului următoarelor produse:
a) alcool şi băuturi alcoolice prevăzute la secţiunea a 4-a;
b) tutun prelucrat prevăzut la secţiunea a 5-a;
c) produse energetice şi energie electrică prevăzute la secţiunile a 6-a şi a 7-a.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452