Codul Fiscal 2024 actualizat

CAP. I - Regimul accizelor armonizate (art. 335 - art. 438)

ART. 335 - Sfera de aplicare
(1) Accizele armonizate sunt venituri datorate la bugetul statului şi care se colectează conform prevederilor prezentului capitol.(2) Accizele ...

ART. 336 - Definiţii
În înţelesul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. accize percepute reprezintă accizele ...

ART. 337 - Teritorii terţe
Teritorii terţe(1) Sunt considerate teritorii terţe următoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene:a) insulele ...

Vezi toate articolele: CAP. I - Regimul accizelor armonizate (art. 335 - art. 438)CAP. II - Regimul accizelor nearmonizate (art. 439 - art. 448)

ART. 439 - Sfera de aplicare
(1) Accizele nearmonizate sunt venituri datorate la bugetul statului şi care se colectează conform prevederilor prezentului capitol.(2) Accizele ...

ART. 440 - Faptul generator
Produsele accizabile prevăzute la art. 439 sunt supuse accizelor la momentul producerii, achiziţiei intracomunitare sau importului acestora pe ...

ART. 441 - Exigibilitatea
Momentul exigibilităţii accizelor intervine:a) la data recepţionării produselor provenite din achiziţii intracomunitare;b) la data efectuării ...

Vezi toate articolele: CAP. II - Regimul accizelor nearmonizate (art. 439 - art. 448)


CAP. III - Contravenţii şi sancţiuni (art. 449 - art. 451)

ART. 449 - Contravenţii şi sancţiuni
(1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii ...

ART. 450 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
(1) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit art. 449 se fac de organele competente din cadrul Ministerului Finanţelor ...

ART. 451 - Dispoziţii aplicabile
Contravenţiilor prevăzute la art. 449 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ...

Vezi toate articolele: CAP. III - Contravenţii şi sancţiuni (art. 449 - art. 451)


CAP. IV - Infracţiuni (art. 452)

ART. 452 - Infracţiuni
(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:a) producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut ...

Vezi toate articolele: CAP. IV - Infracţiuni (art. 452)