Codul Fiscal 2018 actualizat

Produsele accizabile sunt supuse regimului accizelor la momentul:
a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la momentul extracţiei acestora, pe teritoriul Uniunii Europene;
b) importului acestora pe teritoriul Uniunii Europene.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452