Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Autorizaţiile sunt emise numai pentru destinatarii înregistraţi numiţi şi nu sunt transferabile.
(2) Atunci când are loc vânzarea locului de recepţie a produselor accizabile, autorizaţia nu se transferă noului proprietar.

CAP. I - Regimul accizelor armonizate (art. 335 - art. 438)