Codul Fiscal 2018 actualizat

Autorizaţiile sunt emise numai pentru expeditorii înregistraţi numiţi şi nu sunt transferabile.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452