Codul Fiscal 2018 actualizat

(1) Persoana fizică sau juridică care intenţionează să importe produse accizabile supuse marcării prin banderole sau timbre trebuie să se autorizeze în calitate de importator.
(2) Calitatea de importator autorizat conferă acestuia dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452