Codul Fiscal 2018 actualizat

Întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 15 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaţiei deţinute de operatorul economic plătitor de accize până la plata sumelor restante.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452