Codul Fiscal 2018 actualizat

(1) Plătitorii de accize au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă.
(2) Orice plătitor de accize poartă răspunderea pentru calcularea corectă şi plata la termenul legal a accizelor către bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul legal a declaraţiilor de accize la autoritatea competentă, conform prevederilor prezentului capitol.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452