Codul Fiscal 2018 actualizat

Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt deţinute în afara antrepozitului fiscal, provenienţa trebuie să fie dovedită conform prevederilor stabilite prin normele metodologice.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452