Codul Fiscal 2018 actualizat

Produsele accizabile prevăzute la art. 439 sunt supuse accizelor la momentul producerii, achiziţiei intracomunitare sau importului acestora pe teritoriul Comunităţii.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452