Codul Fiscal 2018 actualizat

Momentul exigibilităţii accizelor intervine:
a) la data recepţionării produselor provenite din achiziţii intracomunitare;
b) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie a produselor provenite din operaţiuni de import;
c) la data vânzării pe piaţa internă a produselor provenite din producţia internă.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452