Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producţie din România, accizele nearmonizate aferente, virate la bugetul de stat, pot fi restituite la solicitarea antrepozitarilor autorizaţi care livrează aceste produse în alte state membre ori le exportă.
(2) Cuantumul sumei restituite potrivit alin. (1) nu poate depăşi suma efectiv plătită la bugetul de stat.
(3) Modalitatea şi condiţiile de acordare a restituirii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice.


***
Modificări introduse de Legea nr. 136 din 13 iunie 2017, publicată în M. Of. nr. 440 din 14 iunie 2017

CAP. II - Regimul accizelor nearmonizate (art. 439 - art. 448)