Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 480 - Reguli generale
(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte…

ART. 481 - Calculul impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează: 
a) până la 2% pentru…

ART. 482 - Scutiri
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

ART. 483 - Plata impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la…