Codul Fiscal 2018 actualizat

Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

CAP. VII - Impozitul pe spectacole (art. 480 - art. 483)