Codul Fiscal 2018 actualizat

(1) În înţelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură.
(2) În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabileşte pe baza cantităţii şi a preţului de piaţă pentru bunurile sau serviciile respective.

CAPITOLUL IV - Reguli de aplicare generala (art. 9 - 12)