Codul Fiscal 2018 actualizat

Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat într-un an fiscal se va elabora formularistica necesară, ce va fi aprobată prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

CAP. XV - Dispoziţii tranzitorii şi finale - art. 133 - art. 134