Codul Fiscal 2018 actualizat

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.

CAP. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc (art. 108 - art. 110)