Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 108 - Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 62, sumele primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi…

ART. 109 - Stabilirea venitului net din premii
Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.

ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din…