Codul Fiscal 2017 actualizat

ART. 185 - Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
(1) Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj, prevăzuţi la art. 184, datorează, după caz, contribuţii de asigurări pentru şomaj pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76. 
(2) Pentru veniturile prevăzute la…

ART. 186 - Cotele de contribuţii de asigurări pentru şomaj
Cotele de contribuţii de asigurări pentru şomaj sunt următoarele:
a) 0,5% pentru contribuţia individuală;
b) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator.

ART. 188 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
Pentru persoanele prevăzute la art. 184 lit. b), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări pentru şomaj prevăzută de lege reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 187, acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor,…

ART. 189 - Excepţii specifice contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
Se exceptează de la plata contribuţiilor de asigurări pentru şomaj următoarele venituri:
1. prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
2. veniturile obţinute de pensionari;
3. veniturile realizate de persoanele care realizează venituri din salarii sau…

ART. 190 - Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
(1) Persoanele prevăzute la art. 184 lit. b) au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj, precum şi obligaţia de a calcula contribuţiile de asigurări pentru şomaj datorate de aceştia, după…

ART. 191 - Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
(1) Persoanele prevăzute la art. 184 lit. b), precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum…