Codul Fiscal 2017 actualizat

Pentru persoanele prevăzute la art. 184 lit. b), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări pentru şomaj prevăzută de lege reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 187, acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, asupra cărora există, potrivit legii, obligaţia de plată a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

CAP. IV - Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj (art. 184 - art. 191)