Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Codul Fiscal 2021 actualizat

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018, cu următoarea completare:
    - La articolul I, după punctul 67 se introduc şase noi puncte, punctele 68-73, cu următorul cuprins:
    "68. După articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 294^1, cu următorul cuprins:
    ART. 294^1
    Plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora, precum şi de cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular
    (1) Persoanele prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. e) şi art. 294 alin. (1) lit. j) care au importat sau achiziţionat în regim de scutire de la plata TVA mijloace de transport şi le înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data importului/achiziţiei au obligaţia să plătească TVA de a cărei scutire au beneficiat, în condiţiile şi conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care:
    a) mijlocul de transport este exportat de către persoana care a achiziţionat/importat mijlocul de transport în regim de scutire;
    b) mijlocul de transport este înstrăinat către o persoană care ar beneficia de scutirea de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j)-l), cu obligaţia noului proprietar de a achita TVA în cazul în care înstrăinează mijlocul de transport până la finalul perioadei de doi ani calculate de la data când primul proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de scutire;
    c) mijlocul de transport este distrus sau furat, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul mijloacelor de transport furate, persoana demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.
69. La articolul 456 alineatul (1), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
70. La articolul 460, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1).
71. La articolul 464 alineatul (1), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
72. La articolul 465, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive.
73. La articolul 469 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;"    ART. II
    Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul pregătirii, organizării şi desfăşurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt acordate următoarele scutiri de impozite şi taxe:
    1. Veniturile obţinute/realizate de persoane fizice nerezidente, persoane juridice străine şi orice entităţi nerezidente, ca urmare a pregătirii, organizării şi desfăşurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi.
    2. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru reclama şi publicitatea efectuate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.
    3. Evenimentele sportive care au loc în cadrul pregătirii, organizării şi desfăşurării în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.


    ART. III
    (1) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale poate să efectueze virări de credite de angajament neutilizate în cadrul capitolului 85.01 „Comunicaţii“ de la titlul 71 „Active nefinanciare“ la titlul 72 „Active financiare“ peste limita prevăzută la art. 47 alin. (8) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Suma virată în anul 2018 potrivit prevederilor art. 41 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., se utilizează de către aceasta pentru achitarea datoriilor la bugetul general consolidat, precum şi pentru achitarea datoriilor restante, prin derogare la destinaţia stabilită la alin. (2) al aceluiaşi articol.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 20 iunie 2018.
    Nr. 145.

    -----