Codul Fiscal 2024 actualizat

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 343 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 aprilie 2018- 31 martie 2019 inclusiv este de 337,727 lei/1.000 ţigarete. 

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti 28 martie 2018.
    Nr. 1.695.
    ----