Codul Fiscal 2018 actualizat

Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, se aplică asupra veniturilor brute impozabile obţinute din România.

CAP. I - Impozitul pe veniturile obţinute din Romania de nerezidenţi (art. 231 - art. 232)