Codul Fiscal 2018 actualizat

Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.

CAP. X - Alte dispoziţii comune (art. 489 - art. 492)