Codul Fiscal 2017 actualizat

ART. 137 - Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuţi la art. 136, datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri…

ART. 138 - Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
b) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5%…