Articole despre Codul Fiscal

Impozitarea salariului in 2024: ce contributii sociale obligatorii datoreziVenituri impozabile 2024: care sunt acestea, cat este cota de impozitare si studii de cazImpozitul pe dividende in 2024: cat este, cum se calculeaza si cine il platesteAjustare TVA: ce este, care este procedura si studii de cazNorma de venit 2024: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f), precum şi persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează potrivit legii, după caz.

 

(la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

  (2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale, datorată potrivit legii, revine după cum urmează:

 

  a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;

  b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);

  c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul.

 

(la 01-03-2021 Alineatul (2^1) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021)

──────────

  Conform lit. c) a alin. (1) al III din ORDONANŢA nr. 8 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 31 august 2021, prevederile art. I pct. 29-32, 34 şi 35 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care prezenta ordonanţă intră în vigoare.

──────────

  (2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^1) lit. c), în cazul persoanelor fizice care obţin avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, angajatorul rezident fiscal român sau angajatorul care nu este rezident fiscal român şi care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte poate opta pentru obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale.

 

(la 03-09-2021 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA nr. 8 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 31 august 2021)

──────────

  Conform lit. c) a alin. (1) al III din ORDONANŢA nr. 8 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 31 august 2021, prevederile art. I pct. 29-32, 34 şi 35 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care prezenta ordonanţă intră în vigoare.

──────────

  (3) Contribuţia de asigurări sociale calculată şi reţinută potrivit alin. (1) se plăteşte la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.

 

(la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurări sociale datorată de către acestea şi, după caz, pe cea datorată de angajator, precum şi de a le plăti lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.

 

(la 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

  (5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) se realizează prin aplicarea cotelor stabilite, potrivit art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1), art. 138^3 alin. (1) sau art. 138^4 alin. (1), după caz, asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.

 

(la 01-11-2023 Alineatul (5), Articolul 146, Sectiunea a 4-a, Capitolul II, Titlul V a fost modificat de Punctul 22., Articolul III, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023)

──────────

  Conform literei a) a alineatului (1) din articolul VII, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, prevederile pct. 8-10, pct. 16-20, pct. 22-24, pct. 27, pct. 35 şi 36 ale articolului III intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se aplică începând cu veniturile aferente aceleiaşi luni.

──────────

  (5^1) Abrogat.

 

(la 01-01-2020 Alineatul (5^1) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019)

──────────

  Potrivit articolului II din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019, prevederile modificatoare de la articolul I pct. 1-4, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.

──────────

  (5^2) Abrogat.

 

(la 01-01-2020 Alineatul (5^2) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019)

──────────

  Potrivit articolului II din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019, prevederile modificatoare de la articolul I pct. 1-4, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.

──────────

  (5^3) Abrogat.

 

(la 01-01-2020 Alineatul (5^3) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019)

──────────

  Potrivit articolului II din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019, prevederile modificatoare de la articolul I pct. 1-4, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.

──────────

  (5^4) Abrogat.

 

(la 01-01-2020 Alineatul (5^4) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019)

──────────

  Potrivit articolului II din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019, prevederile modificatoare de la articolul I pct. 1-4, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.

──────────

  (5^5) Abrogat.

 

(la 01-01-2020 Alineatul (5^5) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019)

──────────

  Potrivit articolului II din LEGEA nr. 263 din 30 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 30 decembrie 2019, prevederile modificatoare de la articolul I pct. 1-4, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020.

──────────

  (5^6) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1), art. 138^3 alin. (1) sau art. 138^4 alin. (1), după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

 

(la 01-11-2023 Alineatul (5^6), Articolul 146, Sectiunea a 4-a, Capitolul II, Titlul V a fost modificat de Punctul 22., Articolul III, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023)

──────────

  Conform literei a) a alineatului (1) din articolul VII, Capitolul II din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, prevederile pct. 8-10, pct. 16-20, pct. 22-24, pct. 27, pct. 35 şi 36 ale articolului III intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se aplică începând cu veniturile aferente aceleiaşi luni.

──────────

  (5^7) Prevederile alin. (5^6) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

 

  a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

  b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

  c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

  d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

  e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

---------------------- 

 

(5^8) În aplicarea prevederilor alin. (5^7), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (5^7) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (5^7)lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.

 

(la 18-07-2022 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost completat de Punctul 68, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022)  

 

 (5^9) În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată potrivit alin. (5) este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (5^6), diferenţa se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

 

(la 18-07-2022 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost completat de Punctul 68, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022)

────────── 
A se vedea Nota de la art. 78.

 

(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. d)-f), în cazul în care din calcul rezultă o bază lunară de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), cota contribuţiei de asigurări sociale se aplică asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.

 

(la 01-01-2018 Alineatul (6) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

  (7) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora se realizează prin aplicarea cotelor corespunzătoare prevăzute la art. 138 lit. b) şi c) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 140, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.

 

(la 01-01-2018 Alineatul (7) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

  (8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea conform prevederilor alin. (5), (5^6)-(5^8) şi (7), după caz. Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

 

(la 18-07-2022 Alineatul (8) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022)

──────────
 

 (9) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul public de pensii, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

 

(la 24-12-2020 Alineatul (9) din Articolul 146 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost modificat de Punctul 106, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

  (9^1) Prevederile alin. (9) se aplică şi în cazul sumelor reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare.

 

(la 06-12-2016 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

  (9^2) În cazul în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept se dispune reîncadrarea activităţii în condiţii deosebite sau speciale de muncă pentru perioade anterioare, precum şi achitarea de către angajator a diferenţelor de contribuţie de asigurări sociale, în vederea stabilirii contribuţiei datorate, cotele de contribuţii de asigurări sociale în vigoare în acea perioadă se aplică asupra bazei de calcul corespunzătoare fiecărei perioade. Contribuţiile datorate potrivit legii se calculează şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care hotărârea judecătorească devine executorie de drept.

 

(la 24-12-2020 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost completat de Punctul 107, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

   (10) În cazul în care au fost acordate cumulat sume reprezentând indemnizaţii de şomaj, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul de asigurări sociale, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

----------------------

NORMĂ (A) 06/01/2016 din data 2016-01-06


  6. (2) În sensul art. 146 alin. (10) şi (11) din Codul fiscal, în cazul în care au fost acordate cumulat sume reprezentând indemnizaţii de şomaj sau indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate stabilite pentru perioade anterioare conform legii, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul de asigurări sociale, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.

----------------------

  (11) Prevederile alin. (10) se aplică şi în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate dacă aceste sume sunt acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

----------------------

NORMĂ (A) 06/01/2016 din data 2016-01-06


  6. (2) În sensul art. 146 alin. (10) şi (11) din Codul fiscal, în cazul în care au fost acordate cumulat sume reprezentând indemnizaţii de şomaj sau indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate stabilite pentru perioade anterioare conform legii, în vederea stabilirii prestaţiilor acordate de sistemul de asigurări sociale, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă.

----------------------

 

  (12) Persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în România, au obligaţia de a calcula şi plăti contribuţia de asigurări sociale prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevăzută la art. 139^1. Contribuţia de asigurări sociale se plăteşte până la termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzut la art. 122.

 

(la 24-12-2020 Articolul 146 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost completat de Punctul 108, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

──────────

  Conform literei d) a alineatului (1) din articolul VII din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020, prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, prevederile art. I punctele 58, 69, 72, 99, 101, 108, 112, 122, 125 şi 130 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021.

──────────

CAP. II - Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 136 - art. 152)