Codul Fiscal 2017 actualizat

ART. 151 - Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale
(1) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit, sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale…

ART. 152 - Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor din activităţi independente

(1) Definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor determinate în sistem real se efectuează în baza declaraţiei privind venitul realizat prevăzute la art. 123.
(2) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină…