Codul Fiscal 2017 actualizat

ART. 184 - Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj
Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz: