Codul Fiscal 2018 actualizat

(1) Produsele accizabile prevăzute la art. 349-353 şi art. 355 alin. (2) se deplasează în regim de exceptare sau de scutire directă către un utilizator final doar dacă sunt acoperite de documentul administrativ electronic procesat prevăzut la art. 402.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru produsele utilizate de un utilizator final în cadrul antrepozitului fiscal.
(3) În situaţia de la alin. (1) se aplică în mod corespunzător prevederile secţiunii a 16-a.

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452