Codul Fiscal 2017 actualizat

ART. 359 - Reguli generale
(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se efectuează de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.
(2) Procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi,…

ART. 360 - Comisia - Abrogat

***
Art. 360 a fost ABROGAT . Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 (1) În exercitarea atribuţiilor…

ART. 361 - Comisiile teritoriale
Competenţele, componenţa, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale comisiilor teritoriale sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
***

Art. 361 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 358 din…