Codul Fiscal 2018 actualizat

Prin excepţie de la prezentul capitol, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producţie din România, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 339-341 şi ale secţiunilor a 3-a, a 9-a şi a 16-a de la capitolul I - Regimul accizelor armonizate, titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale.
***
Modificări introduse de Legea nr. 136 din 13 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

TITLUL VIII - Accize si alte taxe speciale - art. 335 - art. 452