Codul Fiscal 2017 actualizat

Prevederile prezentului titlu se aplică până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

TITLUL X - Impozitul pe constructii - art. 496 - art. 500