Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 496 - Contribuabili
(1) Sunt obligate la plata impozitului pe construcţii, stabilit conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare ...

ART. 497 - Definiţia construcţiilor
În înţelesul prezentului titlu, construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale ...

ART. 498 - Cota de impozitare şi baza impozabilă
(1) Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul ...

ART. 499 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 496 sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai ...

ART. 500 - Perioada de aplicare
Prevederile prezentului titlu se aplică până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.