Articole despre Codul Fiscal

Impozitarea salariului in 2024: ce contributii sociale obligatorii datoreziVenituri impozabile 2024: care sunt acestea, cat este cota de impozitare si studii de cazImpozitul pe dividende in 2024: cat este, cum se calculeaza si cine il platesteAjustare TVA: ce este, care este procedura si studii de cazNorma de venit 2024: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

Codul Fiscal 2024 actualizat

In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. costurile indatorarii - cheltuiala reprezentand dobanda aferenta tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobanzile, inclusiv alte
cheltuieli suportate in legatura cu obtinerea de finantare potrivit reglementarilor legale in vigoare, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: plati in cadrul imprumuturilor cu participare la
profit, dobanzi imputate la instrumente cum ar fi obligatiunile convertibile si obligatiunile cu cupon zero, sume in cadrul unor mecanisme de finantare alternative cum ar fi «finantele
islamice», costul de finantare al platilor de leasing financiar, dobanda capitalizata inclusa in valoarea contabila a unui activ aferent sau amortizarea dobanzii capitalizate, sume calculate pe
baza unui randament al finantarii in temeiul normelor privind preturile de transfer acolo unde este cazul, dobanzi notionale in cadrul unor instrumente financiare derivate sau al unor acorduri
de acoperire a riscului aferente imprumuturilor unei entitati, anumite castiguri si pierderi generate de diferentele de curs valutar la imprumuturi si instrumente legate de obtinerea de
finantare, comisioane de garantare pentru mecanisme de finantare, comisioane de intermediere si costuri similare aferente imprumuturilor de fonduri;

2. costurile excedentare ale indatorarii - suma cu care costurile indatorarii unui contribuabil depasesc veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care
le primeste contribuabilul;3. perioada fiscala - perioada impozabila stabilita potrivit prevederilor art. 16;

4. intreprindere asociata - oricare dintre urmatoarele situatii:
a) o entitate in care contribuabilul detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital in proportie de 25% sau mai mult, sau are dreptul sa primeasca 25%
sau mai mult din profitul entitatii respective;

b) o persoana fizica sau o entitate care detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital in proportie de 25% sau mai mult intr-un contribuabil, sau are
dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;

c) in cazul in care o persoana fizica sau o entitate detine direct sau indirect o participatie de 25% sau mai mult intr-un contribuabil si in una sau mai multe entitati, toate entitatile in cauza,
inclusiv contribuabilul, sunt considerate intreprinderi asociate;

4^1. in sensul art. 40^6 si 40^7:
a) in cazul in care tratamentul neuniform decurge din situatiile prevazute de pct. 11 al prezentului articol lit. a) subpct. (ii)-(v) sau dintr-o dubla deducere si, respectiv, in cazul in care este necesara o ajustare in temeiul art. 40^6 alin. (3) sau al art. 40^7, definitia intreprinderii asociate se modifica astfel incat procentul impus de 25% sa fie inlocuit cu un procent impus de 50%;

b) o persoana care actioneaza impreuna cu o alta persoana in ceea ce priveste drepturile de vot sau proprietatea asupra capitalului unei entitati este considerata detinatoare a unei participatii in
ceea ce priveste toate drepturile de vot in cadrul entitatii respective sau proprietatea asupra capitalului entitatii respective care sunt detinute de cealalta persoana;

c) o intreprindere asociata inseamna, de asemenea, o entitate care face parte din acelasi grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara ca si contribuabilul, o intreprindere in care
contribuabilul are o influenta semnificativa asupra conducerii sau o intreprindere care are o influenta semnificativa asupra conducerii contribuabilului;

(la 03-02-2020, Articolul 40^1 din Capitolul III^1 , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANTA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 72 din 31 ianuarie 2020)5. intreprindere financiara - oricare dintre urmatoarele entitati:

a) o institutie de credit sau o intreprindere de investitii, potrivit art. 7 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata, sau un administrator de fonduri de investitii alternative, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de
investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare, astfel cum este definita la art. 4 alin. (1)
si art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si
pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile ulterioare;

b) o intreprindere de asigurare, definita ca fiind un asigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu
modificarile ulterioare;

c) o intreprindere de reasigurare, definita ca fiind un reasigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 45 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare;

d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

f) un fond de investitii alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este definit la art. 3 pct. 20-22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu
modificarile ulterioare;

g) un organism de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 , cu modificarile ulterioare;

h) o contraparte centrala, astfel cum este definita la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului;

i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului;

6. stat membru - are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. a);

7. stat tert - are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. c);

8. transferul de active - operatiunea prin care Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate, in timp ce activele raman in proprietatea legala sau economica a aceluiasi
contribuabil;

9. transferul rezidentei fiscale - operatiunea prin care contribuabilul nu mai are rezidenta fiscala in Romania si dobandeste rezidenta fiscala in alt stat membru sau intr-un stat tert;

10. transferul unei activitati economice desfasurate printr-un sediu permanent - operatiunea prin care contribuabilul nu mai are prezenta fiscala in Romania si dobandeste o astfel de prezenta in
alt stat membru sau intr-un stat tert, fara sa dobandeasca rezidenta fiscala in acel stat membru sau stat tert.11. tratament neuniform al elementelor hibride - o situatie care implica un contribuabil
sau o entitate, in ceea ce priveste art. 40^6 alin. (3), si conduce la un tratament neuniform de deducere fara includere sau de dubla deducere;
in intelesul acestei definitii se au in vedere urmatoarele:

a) deducerea fara includere apare atunci cand:

(i) plata este efectuata in temeiul unui instrument financiar si aceasta nu urmeaza sa fie inclusa intr-o perioada de timp rezonabila, iar tratamentul
neuniform poate fi pus pe seama diferentelor in ceea ce priveste calificarea instrumentului sau a platii respective. In sensul prezentului subpunct, o plata efectuata in temeiul unui instrument
financiar este tratata ca fiind inclusa in venit intr-un interval de timp rezonabil, in cazul in care acea plata este inclusa de catre jurisdictia platitorului intr-o perioada fiscala care debuteaza in
termen de 12 luni de la sfarsitul perioadei fiscale a platitorului sau este rezonabil sa se prevada ca plata va fi inclusa de catre jurisdictia beneficiarului platii intr-o perioada fiscala viitoare, iar
conditiile platii sunt cele preconizate a fi convenite intre intreprinderi independente;

(ii) plata este efectuata catre o entitate hibrida, iar tratamentul neuniform este rezultatul unor diferente privind alocarea platilor efectuate catre entitatea hibrida in temeiul legislatiei
jurisdictiei in care entitatea hibrida este stabilita sau inregistrata si al legislatiei jurisdictiei oricarei persoane care participa la entitatea hibrida respectiva;

(iii) plata este efectuata catre o entitate cu unul sau mai multe sedii permanente, iar tratamentul neuniform este rezultatul unor diferente privind alocarea platilor intre sediul central si sediul
permanent sau intre doua sau mai multe sedii permanente ale aceleiasi entitati in temeiul legislatiei jurisdictiei in care isi desfasoara activitatea entitatea respectiva;

(iv) plata este efectuata catre un sediu permanent ignorat;

(v) plata este efectuata de catre o entitate hibrida, iar tratamentul neuniform este rezultatul faptului ca plata este ignorata in temeiul legislatiei din jurisdictia beneficiarului platii;

(vi) plata este o plata preconizata intre sediul central si sediul permanent sau intre doua sau mai multe sedii permanente, iar tratamentul neuniform este rezultatul faptului ca plata este ignorata in temeiul legislatiei din jurisdictia beneficiarului platii;

b) o plata reprezentand randamentul aferent unui instrument financiar transferat nu conduce la un tratament neuniform al elementelor hibride in conformitate cu lit. a) subpct. (i), in cazul in care
plata este efectuata de un comerciant financiar in cadrul unui transfer hibrid pe piata reglementata, cu conditia ca jurisdictia platitorului sa impuna comerciantului financiar includerea
tuturor sumelor incasate in legatura cu instrumentul financiar transferat;

c) un tratament neuniform apare numai in temeiul lit. a) subpct. (v) si (vi), precum si dintr-o dubla deducere, in masura in care jurisdictia platitorului permite ca deducerea sa fie compensata
cu o suma care nu reprezinta venituri cu dubla includere;

d) un tratament neuniform nu este considerat tratament neuniform al unor elemente hibride, cu exceptia cazului in care apare intre intreprinderi asociate, intre un contribuabil si o intreprindere
asociata, intre sediul central si sediul permanent, intre doua sau mai multe sedii permanente ale aceleiasi entitati sau in cadrul unui acord structurat;

e) in sensul pct. 11 al art. 40^1, art. 40^6, art. 40^7, precum si al art. 40^8, se utilizeaza termenii si expresiile urmatoare:(i) tratament neuniform - o dubla deducere sau o deducere fara includere;

(ii) dubla deducere - o deducere a aceleiasi plati sau a acelorasi cheltuieli sau pierderi in jurisdictia in care isi are originea plata, sunt suportate cheltuielile sau sunt suferite pierderile, in
jurisdictia platitorului, precum si intr-o alta jurisdictie, respectiv jurisdictia investitorului. In cazul unei plati efectuate de catre o entitate hibrida sau un sediu permanent, jurisdictia
platitorului este jurisdictia in care isi are sediul sau se situeaza entitatea hibrida sau sediul permanent;

(iii) deducere fara includere - deducerea unei plati sau a unei plati preconizate intre sediul principal si sediul permanent sau intre doua sau mai multe sedii permanente in orice jurisdictie in
care plata sau plata preconizata este tratata ca efectuata, in jurisdictia platitorului fara o includere corespunzatoare in scopuri fiscale a aceleiasi plati sau plati preconizate, in jurisdictia
beneficiarului platii. Jurisdictia beneficiarului platii este orice jurisdictie in care plata sau plata preconizata este primita sau tratata ca fiind primita in conformitate cu legislatia oricarei alte
jurisdictii;

(iv) deducere - suma care este tratata ca deductibila din rezultatul fiscal/venitul impozabil in temeiul legislatiei din jurisdictia platitorului sau a investitorului. Deducerea/Deductibilitatea
pentru o plata inseamna ca, dupa o determinare corespunzatoare a caracterului si a modului de tratare a platii in conformitate cu legislatia din jurisdictia platitorului, plata este luata in
considerare ca o deducere sau o scutire fiscala echivalenta de impozit in temeiul legislatiei acestei jurisdictii atunci cand se calculeaza venitul net al contribuabilului;

(v) includere - suma luata in considerare la calcularea rezultatului fiscal/venitului impozabil in temeiul legislatiei din jurisdictia beneficiarului platii. O plata in temeiul unui instrument
financiar nu ar trebui tratata ca inclusa in masura in care plata se califica pentru orice avantaj fiscal exclusiv datorita modului in care plata se califica in temeiul legislatiei din jurisdictia
beneficiarului platii;

(vi) venituri cu dubla includere - orice element de venit care este inclus atat in temeiul prezentului titlu, cat si in temeiul legislatiei celeilalte jurisdictii implicate in aparitia
tratamentului neuniform;

(vii) instrument financiar - orice instrument, in masura in care genereaza rentabilitate financiara sau o rentabilitate a capitalurilor proprii, care este impozitata pe baza normelor de impozitare a
datoriei, participatiei sau instrumentelor financiare derivate in conformitate cu legislatia din jurisdictia beneficiarului platii sau din cea a platitorului si include un transfer hibrid;

(viii) transfer hibrid - orice acord referitor la transferul unui instrument financiar, in cazul in care randamentul aferent instrumentului financiar transferat este tratat in scopuri fiscale ca fiind
obtinut simultan de mai mult de una dintre partile la acordul respectiv;

(ix) avantaj fiscal - o scutire fiscala, o reducere a cotei de impozitare sau orice tip de credit/rambursare fiscala, altul decat un credit fiscal pentru impozitul retinut la sursa;

(x) entitate hibrida - orice entitate sau acord care este considerata/considerat ca fiind o entitate impozabila in temeiul legislatiei existente dintr-o jurisdictie si ale carei/carui venituri sau
cheltuieli sunt tratate ca venituri sau cheltuieli ale uneia sau mai multor altor persoane in temeiul legislatiei dintr-o alta jurisdictie;

(xi) persoana - o persoana fizica sau o entitate;

(xii) sediu permanent ignorat - orice entitate care este tratata ca dand nastere unui sediu permanent in temeiul legislatiei din jurisdictia in care se afla sediul social si care nu este tratata
ca dand nastere unui sediu permanent in temeiul legislatiei din cealalta jurisdictie;

(xiii) comerciant financiar - o persoana sau o entitate care desfasoara activitatea de cumparare si vanzare de instrumente financiare, in mod regulat si in nume propriu, cu scop lucrativ;

(xiv) transfer hibrid pe piata reglementata - orice transfer hibrid incheiat de un comerciant financiar in cursul activitatii uzuale desfasurate, si nu ca parte a unui acord structurat;

(la 03-02-2020, Articolul 40^1 din Capitolul III^1 , Titlul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANTA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 72 din 31 ianuarie 2020)12. grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara - un grup compus din toate entitatile care sunt incluse in totalitate in situatiile financiare consolidate
intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara sau cu sistemul national de raportare financiara al unui stat membru;

(la 03-02-2020, Articolul 40^1 din Capitolul III^1 , Titlul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANTA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 72 din 31 ianuarie 2020)

13. acord structurat - orice acord care implica un tratament neuniform al elementelor hibride in care pretul tratamentului neuniform este fixat in clauzele acordului sau un acord care a fost conceput pentru a avea ca rezultat un tratament neuniform al elementelor hibride, cu exceptia cazului in care nu s-ar fi putut astepta in mod rezonabil ca respectivul contribuabil sau o intreprindere asociata sa aiba cunostinta de tratamentul neuniform si acesta/aceasta nu a beneficiat de o parte din valoarea avantajului fiscal rezultat din tratamentul neuniform al elementelor hibride.

(la 03-02-2020, Articolul 40^1 din Capitolul III^1 , Titlul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANTA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 72 din 31 ianuarie 2020)

(la 01-01-2018, Capitolul III^1 din Titlul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

CAPITOLUL III^1 - Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne