Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 484 - Taxe speciale
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.
(2) Domeniile în…

ART. 485 - Scutiri
(1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;