Codul Fiscal 2017 actualizat

ART. 47 - Definiția microîntreprinderii
(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele ...

ART. 48 - Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.(2) Persoanele juridice române aplică impozitul reglementat de prezentul titlu ...

ART. 49 - Aria de cuprindere a impozitului
Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra bazei impozabile determinate ...

ART. 50 - Anul fiscal
(1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.(2) În cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează ...

ART. 51 - Cotele de impozitare
(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt: a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi ...

ART. 52 - Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din ...

ART. 53 - Baza impozabilă
(1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:a) veniturile ...

ART. 54 - Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Pentru încadrarea în ...

ART. 55 - Termenele de declarare a menţiunilor
(1) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal, precum şi microîntreprinderile care intră sub incidenţa ...

ART. 56 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
(1) Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii ...

ART. 57 - Prevederi fiscale referitoare la amortizare şi impozitul pe dividende
(1) Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, potrivit art. 28 al titlului II.(2) Pentru declararea, ...