Codul Fiscal 2024 actualizat

Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: 
a) părţile contractante; 
b) valoarea înscrisă în documentul de transfer; 
b^1) abrogată;

(la 01-01-2023 Litera b^1) din Articolul 113 , Capitolul IX , Titlul IV a fost abrogată de Punctul 47, Articolul I din ORDONANŢA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022) 

c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; 
d) taxele notariale aferente transferului. 

CAP. IX - Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (art. 111 - art. 113)