Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Codul Fiscal 2021 actualizat

Dispoziţii tranzitorii
(1) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului. 
(2) Abrogat.

(la 01-01-2016 Alin. (2) al art. 133 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.) 
   (3) Prevederile prezentului titlu se vor aplica pentru veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(4) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. k) se aplică pentru activele neamortizabile achiziţionate începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(5) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. e) se aplică numai pentru mijloacele fixe achiziţionate începând cu 1 ianuarie 2012.
(6) Prevederile art. 118 alin. (3)-(5) se aplică pentru pierderile înregistrate începând cu data de 1 ianuarie 2016. 
(7) Abrogat.

(la 01-01-2018 Alineatul (7) din Articolul 133 , Capitolul XV , Titlul IV a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul II din LEGEA nr. 61 din 12 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 14 aprilie 2017) 
(8) Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(la 01-01-2016 Alin. (8) al art. 133 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.) 
(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului.

(la 01-01-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017) 
(10) Prevederile prezentului titlu se aplică pentru veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

(la 01-01-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017) 
(11) În cazul veniturilor din dobânzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, anterior datei de 1 ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplică începând cu veniturile înregistrate în contul curent/de depozit/răscumpărate/plătite, începând cu această dată. 

(la 01-01-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017) 
(12) În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum şi în cazul veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(la 01-01-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017) 
(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:

a) contribuabilii care aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din România şi din străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122, respectiv art. 130, până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
──────────
*) Notă:
Potrivit art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018, termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) lit. a), alin. (14) lit. a), alin. (15) lit. a), art. 151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2018.
──────────
b) organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza declaraţiei prevăzute la art. 122, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului. La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a dublei impuneri, după caz.

(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV , Titlul IV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018) 
(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:

a) prin excepţie de la prevederile art. 120, termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice este de până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
──────────
*) Notă:
Potrivit art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018, termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) lit. a), alin. (14) lit. a), alin. (15) lit. a), art. 151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2018.
──────────
b) calculul impozitului pe venitul estimat prevăzut la art. 120^1 se efectuează de contribuabili în cadrul aceluiaşi termen.

(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV, Titlul IV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018) 
(15) În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii:

a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câştigul net anual şi/sau impozitul pe venitul anual, de plată;

──────────
Potrivit alin. (5) al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 martie 2019, în anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la art. 133 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal pentru acordarea bonificaţiei se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
──────────
──────────
Art. V din ORDONANŢA nr. 6 din 28 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 31 ianuarie 2020, în anul 2020, prevede:
Articolul V
(1) În anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal, precum şi în alte acte normative, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”/”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, după caz, în situaţiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.
(3) În anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv.
──────────
b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaraţia unică şi plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat şi/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată.
c) bonificaţia prevăzută la lit. a) de care beneficiază persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care exista obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 se acordă de către organul fiscal.

(la 29-12-2018 Alineatul (15) din Articolul 133, Capitolul XV, Titlul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul 66, Capitolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018) 

(la 09-10-2018 Alineatul (15) din Articolul 133, Capitolul XV, Titlul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018) 
(15^1) Procedura de acordare a bonificaţiei prevăzută la alin. (15) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(la 29-12-2018 Articolul 133 din Capitolul XV, Titlul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul 66, Capitolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018) 
──────────
Potrivit alin. (2) al art. 67 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018, termenul de emitere a ordinului privind procedura prevăzută la art. 133 alin. (15^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului act normativ.
──────────

15^2) Prevederile art. 68 alin. (7^1) nu se aplică pentru operaţiunile în curs de efectuare la data de 1 ianuarie 2021, ci numai pentru operaţiunile efectuate începând cu această dată.
(15^3) Prevederile art. 85 alin. (2)-(4^9) şi (6), art. 87, art. 89 alin. (2) şi art. 122 alin. (4) lit. a) se aplică pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, iar cele referitoare la prevederile art. 85 alin. (8^1) şi art. 86 se aplică începând cu aceeaşi dată.
(15^4) Pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, înainte de data de 1 ianuarie 2021, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare în perioada respectivă.
(15^5) Prevederile art. 92 se aplică pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În cazul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate, pierderile obţinute din operaţiuni efectuate până la data de 1 ianuarie 2021 nu se reportează şi nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.
(15^6) Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul 2020 se deduce din impozitul anual datorat potrivit reglementărilor în vigoare în anul 2020.
modificare introdusă de LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020


(16) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (15) sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificaţii.

(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV, Titlul IV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018) 
(17) Prevederile art. 121 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV, Titlul IV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018) 
(18) Contribuabilii au obligaţia de determinare a venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil/pierderii nete anuale, de efectuare a calculului şi de plată a impozitului anual datorat, pentru veniturile realizate din România şi din străinătate, pe fiecare sursă de venit, potrivit prevederilor în vigoare în anul fiscal 2018.

(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV, Titlul IV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018) 
(19) La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a dublei impuneri, după caz.

(la 23-03-2018 Articolul 133 din Capitolul XV, Titlul IV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018) 

20) Prevederile art. 68^2, art. 114 alin. (2) lit. k^1) şi lit. l) sunt aplicabile pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi cheltuielile aferente dobândirii drepturilor de creanţă respective, care nu au fost luate în calcul la determinarea venitului impozabil în anii anteriori anului 2021.
modificare introdusă de LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020

CAP. XV - Dispoziţii tranzitorii şi finale - art. 133 - art. 134