Codul Fiscal 2018 actualizat

Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.
(Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017.) 

CAP. IX - Contribuţia asiguratorie pentru muncă