Codul Fiscal 2018 actualizat

În cazul unei operaţiuni care implică o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii, fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii cu plată.

TITLUL VII - Taxa pe valoarea adaugata - art. 265 - art. 334