Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Marcarea produselor accizabile prevăzute la art. 421 se efectuează prin timbre sau banderole.
(2) Dimensiunea şi elementele inscripţionate pe marcaje sunt stabilite prin normele metodologice.

(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să asigure ca banderolele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze banderola, iar timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât timbrul să nu poată fi îndepărtat de pe ambalaj fără a fi deteriorat.
***
Modificare introdusă de Legea nr. 136 din 13 iunie 2017, publicată în M. Of. nr. 440 din 14 iunie 2017

CAP. I - Regimul accizelor armonizate (art. 335 - art. 438)